Uroloqların 2022-ci il Qış toplantısı beləcə yüksək iştirakla , yeni elmi biliklərin mübadiləsi ilə və bu fotolarla geridə qaldı....Ətraflı...
Kiprdə keçirilən Türk 31.Ulusal Konqresində Azərbaycandan 6 qatılımcı,5 sözlü bildirim, 1 iclas sədri ilə Akademik iştirakı təmin etdik. 2023-cü ildə Türkiyə və Azərbaycada iki böyük konqresdə iştirak etmək üzərə.Bu möhtəşəm konqrenin keçirilməsində xüsu...Ətraflı...
Azərbaycan Uroloq və Androloqlarının 19cu Simpoziumu 181 iştirakçı ilə möhtəşəm elmi proqram ilə uğurla heyata keçirildi....Ətraflı...
SUI Regional Meeting in Urological Care June 10-12,2022/İstanbulSIU_Regional_Meeting_2022_program...Ətraflı...
Androloqların Lənkəran seminarı...Ətraflı...
Azərbaycan Androloqlarının Sumqayıt Toplantısı 05.11.2021...Ətraflı...
Azərbaycan Androloqlarının Quba Toplantısı 13.11.2021...Ətraflı...
Azərbaycan Androloqlarının Bakı toplantısı...Ətraflı...

UTCD IVF OKULU

Dərc olunub: 04 Mart 2022 - 16:41 | Oxunub: 145

WhatsApp_Image_2022-03-04_at_15.51.31

UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI, CİLD 4, 2/2021

Dərc olunub: 17 Fevral 2022 - 14:08 | Oxunub: 153

I BEYNƏLXALQ UROGİNEKOLOJİ KONQRES. UROLOQ VƏ ANDROLOQLARIN XVII SİMPOZİUMU

Dərc olunub: 02 Fevral 2022 - 11:55 | Oxunub: 109

WhatsApp_Image_2022-02-02_at_11.34.30I BEYNƏLXALQ UROGİNEKOLOJİ KONQRES. UROLOQ VƏ ANDROLOQLARIN XVII SİMPOZİUMU

Androloqların Lənkəran seminarı

Dərc olunub: 20 Dekabr 2021 - 13:02 | Oxunub: 190

Azərbaycan Androloqlarının Sumqayıt Toplantısı 05.11.2021

Dərc olunub: 18 Noyabr 2021 - 10:03 | Oxunub: 176