Cəmiyyətimizin 11 illik fəaliyyəti

Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyasının 10 illik fəaliyyəti ərzində yerli və beynəlxaq uroloq və androloqların iştirakı 10 simpozium keçirilmişdir. 10 illik fəaliyətimizin qısa xronologiyası:

28.12.2007 - Azərbaycan Andrologiya və Reproduktiv Təbabət Assosiasiyası yarandı

2007 - I Simpozium. 24-25 aprel, Bakı, Atatürk mərkəzi, Türkiyədən 16 professor olmaqla 150 nəfər iştirak

2008 - II Simpozium. 5 may, Bakı, Atatürk mərkəzi, 160 nəfər iştirak

2009 - III Simpozium. 1 iyun, Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti, 200 nəfər iştirak

2010 - IV Simpozium.14 may, Bakı, Azərbaycan Tibb Universiteti, 180 nəfər iştirak

2011 - V Simpozium. 6 iyun, Bakı, Ambassador Hotel, Türkiyədən 3 professor olmaqla 220 nəfər iştirak

2012 - VI Simpozium. 27 may,Qəbələı,Qafqaz Resort Hotel, Türkiyədən 3, Ukraynadan 1, Rusiyadan 1 professor olmaqla 220 nəfər iştirak

2013 - VII Simpozium.11may, Bakı, Kempinski Hotel,Rusiyadan 2, Türkiyədən 6 professor olmaqla 210 nəfər iştirak

2014 - VIII Simpozium, 31 may - 1iyun, Qəbələ, Riverside Hotel, Ukraynadan 1, Türkiyədən 2 professor olmaqla 200 nəfər iştirak

2015 - IX Simpozium, 5-7 iyun, Qəbələ, Qafqaz Resort Hotel, Türkiyədən 5, Sudandan 3, Ukraynadan 1, Almaniyadan 1 professor olmaqla 210nəfər iştirak

2016 - X Simpozium, 3-5 iyun, Qəbələ Resort Hotel, Belorusiyadan1, Ukraynadan 1, Rusiyadan 1, Türkiyədən 2 nəfər olmaqla 200 nəfər iştirak

2017 - XI Simpozium, Mingəçevir, Ag saray Hoteli

2018 - XII Simpozium

2018 - Ustadlardan tədris kursu, ATU TCK, 8 dekabr