Məqalələr

TGF-B1 neutralizing antibodies decrase the fibrotic effects of ischemic priapism

Peyronie hastalığı

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisi

Azerbaycanda Andrologiya (Androloji)

Kadın Cinsel Disfonksiyonunda Tedavi

Erektil Disfunksiyada (İmpotensiyada) Penil Protezlərin qoyulması

Erektil Disfunksiyanın müəyyən edilməsində xəstəliyin anamnezi, fiziki müayinə və qiymətləndirilməsi

Şişirdilə bilən Penil Protezlərin İmplantasiyası

Peyronie xəstəliyinin cərrahi müalicəsində ilk təcrübələrimiz

Erektil Disfunksiya zamanı şişirdilə bilən Penil Protez İmplantasiyası

Androloji Hastalarının tanı ve tedavisinde ilk deneyimlerimiz

Kronik Prostatitin Erektil Disfunksiya ile birlikte uygulanacak tedavi

Erektil Disfunksiyanın etiologiyası , diaqnozu və müalicə üsulları

Müasir androloji əməliyyatlar arasında mikroskopik inguinal varikoselektomiya, onun erektil disfunksiya ilə əlaqəsi: təcrübələrimiz, nəticələr , tövsiyyələr.

Erektil Disfunksiyada vaskulyar çatışmamazlıqlar və onların cərrahi korreksiyası

Anadangəlmə penil əyriliklər və onların cərrahi müalicəsi

Наш опыт современного хирургического лечения болезни Пейрони

Erektil Disfunksiyanın ( İmpotensiyanın) müasir müalicə prinsipləri

Şəkərli Diabetli xəstələrdə Erektil Disfunksiyanın ( İmpotensiyanın) müalicəsi

Erektil Disfunksiyada Eromenin effekti

Erektil Disfunksiyanın ( İmpotensiyanın ) müalicəsində təcrübələrimiz

Üremeye yardımcı yöntemler için sperm elde etme

Varikosel tedavisi

Kadın cinsel fonksiyon disfonksiyonunun patofizyolojisi

Süni mayalandırma üçün sperm əldə etmək üsulları

Xaya venalarının anatomiyası və Varikoselenin diaqnostikası. Mikroskopik Varikoselektomiyanın aparılma texnikası

Микроскопическая варикоцелэктомияу мужчин, страдающих бесплодием

Erektil Disfunksiyanın müasir müalicə üsulları

Androlojide zor olguların tedavisi

Alfa Blokatorların seksual funksiyalara tətbiqi və Erektil Disfunksiyanın müalicəsinə tətbiqi

Erektil Disfunksiyada vaskulyar çatışmamazlıqlar və onların cərrahi korreksiyası

Наш опыт применения имплантации пенильных протезов в лечении больных с эректильной дисфункцией

Prostat vəzin xoş xassəli hiperplaziyasının endoskopik müalicəsi - Real seçim

Penil Rekonstruktiv cərrahiyyəədə təcrübələrimiz

Ən mükəmməl seçim - Mikroskopik Varikoselektomiya

Пенильная фрактура, сопровождающаяся полным отрывом уретры

Mikro cerrahi subinguinal varikoselektomide rasyonalizasyon teklif - Ring manevrası

Uretranın tam kopması ile rastlanan Penil fraktür

Böyrəyin ağır formalı mərcanvari və çoxsaylı daşlarının punksiyon litotripsiyasına yeni baxış

Peyroni xəstəliyinin müalicəsinə yanaşma xüsusiyyətləri