UROLOGİYA VƏ REPRODUKTİV TƏBABƏT JURNALI, CİLD 4, 2/2021

URTJ-422021/upload/files/URTJ-422021.pdf