Azərbaycan Androloqları kimi 22 ci Türk Ulusal Androloji Konqresində 302 iştirakçı ilə birlikdə bitkin və yeni projeli elmi proqramda iştirak etmək çox xoş idi