Kiprdə keçirilən Türk 31.Ulusal Konqresində Azərbaycandan 6 qatılımcı,5 sözlü bildirim, 1 iclas sədri ilə Akademik iştirakı təmin etdik. 2023-cü ildə Türkiyə və Azərbaycada iki böyük konqresdə iştirak etmək üzərə.Bu möhtəşəm konqrenin keçirilməsində xüsu

WhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_8Kiprdə keçWhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_2irilən TüWhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_7rk 31.UlusalWhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_5 KonqresindəWhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_1_1 azərbaycandan 6WhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_3 qatılımcı,5 sözlWhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_6ü bildirim, 1 iclas  sWhatsApp_Image_2022-10-31_at_14.04.10_4ədri ilə Akademik iştirakı təmin etdik.2023-cü ildə Türkiyə və Azərbaycanda iki böyük konqresdə iştirak etmək üzərə.Bu möhtəşəm konqrenin keçirilməsində xüsusi önəm daşıyan Türk Uroloji Dərnək başkanlığına təşəkkürümü bildirirəm.