Qəbələ və Sumqayıtda keçirilmiş olan konfransların elmi proqramı